Veltrusy

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnes zavřeno

Během podzimních prázdnin od 27.10. do 29.10. je zámek otevřen pro veřejnost. Děkujeme, že při prohlídkách dodržujete stanovené bezpečnostní pokyny.

Zavřít

Co je na našem starém zámku nového?

ZÁMEK VELTRUSY A NOUZOVÝ STAV

Světová pandemie zasáhla každého z nás a ani památky a jejich fungování nezůstaly bez omezení. I přes vzniklou situaci jsme se však pokusili rychle reagovat a využít několika měsíců, kdy mohl být náš zámek alespoň v omezeném režimu otevřen, a nabídli jsme kvalitní náhradu klasických prohlídek. Díky tomu jsme mohli přivítat 10 868 návštěvníků, což je na počet dní, kdy byl zámek otevřen, rekordní číslo. Nevídaný zájem byl i o zámecký park. V maximální možné míře jsme dbali na bezpečí návštěvníků i zaměstnanců, pravidelně byly desinfikovány nejen vybrané prostory, ale i například traktory a dalších stroje, používaly se ochranné pomůcky. Kdo mohl, pracoval z domova a kontakty na pracovišti byly omezeny. I přes komplikace způsobené nouzovým stavem, karanténami i zákazy cestování, se však podařilo odvést velký kus práce, jejíž výsledky bychom vám rádi představili.

MOBILNÍ APLIKACE

Klasické prohlídky s průvodcem nemohly kvůli omezením probíhat.  A tak vznikl unikátní projekt - aplikace, která umožňuje samoobslužné prohlídky. Díky ní návštěvníky provede expozicí sám pan hrabě Chotek a na konci prohlídky si všichni mohou své nově nabyté vědomosti i otestovat.  Kromě samotné prohlídky je možné v aplikaci nalézt i mnoho dalších praktických informací o zámku a zámeckém parku. Proto stojí za to ji mít v mobilu, i když jste náš prohlídkový okruh „Aristokracie - začátek konce” již navštívil.

REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY

Restaurátorské práce v hlavní budově byly minulý rok rovněž zásadním způsobem zkomplikovány, což vedlo ke zpoždění oproti původnímu plánu. Restaurátoři v hlavní budově však pokračují dál. I přes omezení zde proběhly obnovné práce na štucích, freskách, restaurovaly se vzácné papírové i látkové tapety. Byla implementována opatření zajišťující vhodné mikroklima. Pro každé okno bylo například na míru vyrobeno zateplení, prostory byly odvlhčovány a vhodně temperovány. Opravy se dočkala také Sala terrena a hlavní schodiště do zámku. Zvláštní péče byla věnována údržbě budov a technologických zařízení.

ÚDRŽBA PARKU

Situace související s nouzovým stavem se projevila i v návštěvnosti parku, který na rozdíl od zámku zůstal bez omezení otevřen a zájem o něj byl skutečně enormní. Velké množství příchozích se bohužel projevilo například na extrémním množství odpadu, se kterým se údržba parku musela potýkat a uplynulý rok tak byl velmi náročný. Při údržbě parku docházelo i ke specializovaným činnostem, jako bylo odstraňování polomů a přibližovaní dřeva za využití koňské síly.

SUŠÁRNA OVOCE

V letošním roce se podařilo dokončit opravu další hospodářské budovy, sušárny ovoce. Ojedinělá stavba prošla náročnou rekonstrukcí včetně restaurování celého otopného systému a byla obnovena jedna ze dvou původních sušicích komor do plně funkčního stavu. V sušárně byla natažena elektroinstalace a vybudována nová kanalizace. Rekonstruovala se omítka a fasády dle historických autentických vzorků materiálu.

 

OPRAVA VOZOVNY, VELKÉ STODOLY A PŘÍPRAVY NA DALŠÍ

Budova vozovny prošla rovněž zásadní rekonstrukcí, zkomplikovanou  problémy se statikou. Započala oprava zazděných klenutých vrat, byly otlučeny omítky, proražena zazděná okna a připojena kanalizace. Vozovna se po rekonstrukci vrátí ke svému původnímu účelu, tedy k parkování kočárů i aut. Další budovou, ve které započala oprava, je velká stodola. Vznikla rovněž projektová příprava pro budoucí rekonstrukce a využití objektů, například šestiboké nádrže v zahradnictví nebo jižní části hospodářského dvora. Dále pak vznikla studie na využití úřednických domků. Na nádvoří rovněž proběhly dva archeologické průzkumy, s tím, že druhý proběhl neplánovaně při havárii dešťové kanalizace.

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

I v roce 2020 bylo zapotřebí se zásadním způsobem věnovat jedné z největších hrozeb pro veltruský zámek - povodním. Došlo tedy k zpracování rozsáhlé protipovodňové studie i k preventivnímu protipovodňovému cvičení.

 

KULTURNÍ AKCE

Situace kulturním akcím minulý rok nepřála, i přesto se však podařilo zrealizovat aspoň zlomek plánovaných událostí. Na začátku roku byla otevřena výstava historických pohlednic a dobových artefaktů ze sbírky fotografa Kamila K. Brzáka „Pozdrav z Veltrus - aneb čas starých pohlednic zámku a parku Veltrusy”, kterou bylo možné navštívit v zámeckém infocentru. V létě se pak například konal Letní promenádní koncert u zámecké oranžerie, sestavený jak ze slavných operních a operetních melodií, tak i z dalších slavných skladeb klasické hudby. V druhé polovině roku se rovněž otevřela výstava grafické tvorby Ladislava Čepeláka, jejíž část byla věnována veltruskému parku. 

 

PŘÍPRAVA NOVÉ VÝSTAVY

V prostorách zámeckého špejcharu začaly přípravy nové interaktivní expozice, která s bohatým multimediálním doprovodem přiblíží návštěvníkům širokou škálu aspektů spojených s restaurováním a památkovou péčí.

EDUKAČNÍ PROGRAMY

V průběhu minulého roku vznikaly nové edukační programy pro mateřské školky, první i druhý stupeň, které se postupně začlení do stávající edukační nabídky.  Můžeme zmínit doprovodný edukační program k cykloprohlídce, nebo programy týkající se restaurování a ochrany památek, spojené s připravovanou výstavou.

ZÁMEK VELTRUSY V MÉDIÍCH

V letošním roce hostil zámek oblíbeného, divákům známého kuchaře z gastronomického seriálu Kluci v akci. Pořad měl premiéru na kanále České televize v kulatém datu 10.10.2020 a dodnes je možné ho shlédnout na webových stránkách ČT. Tento díl byl nejen o vaření, ale také o regionálním významu zeleniny a zemědělství. K dalším mimořádně oblíbeným pořadům České televize patří Toulavá kamera. Její dramaturg Roman Šulc věnoval Veltrusům v neděli 7.6. 2020 první reportáž a televizní štáb pořídil mnoho zajímavých a méně tradičních filmových záběrů, které náš zámek ukazují v tom nejlepším světle. Nejzajímavější témata z tohoto pořadu vycházejí také knižně, 31. díl knihy Toulavá kamera s kapitolou věnovanou našemu zámku je nyní k zakoupení v českých knihkupectvích. 

Kluci v akci, celý pořad zde

Toulavá kamera, reportáž o zámku zde

NOVÝ PROVOZOVATEL KAVÁRNY

Po delší odmlce se po náročném výběrovém řízení podařilo vybrat vhodného uchazeče, který bude mít na starost prostory občerstvení u hlavní brány do parku. O šťastné ruce při jeho výběru svědčí velká návštěvnost výdejového okénka a především spokojenost s kvalitní nabídkou a profesionálním přístupem.