Veltrusy

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnešní návštěvní doba

V sobotu 11. června se na zámku uskuteční již tradiční Slavnost růží. Těšíme se na vás!

Zavřít

Daňčí obora

Daňčí obora se na mapách veltruského parku objevuje už kolem roku 1820. Daněk skvrnitý (Dama Dama) byl pro svůj exotický vzhled (světlé skvrnité tělo, neobvyklý tvar paroží) vysazován v českých oborách již od konce 17. století, ale větší oblibě se těšil až ve století 18. a 19. Daňčí zvěř není tak plachá jako zvěř jelení, takže se s daňčími oborami, a samozřejmě i s daňčí zvěří samotnou, častěji potkáme v samotné blízkosti šlechtických sídel. Z tohoto pohledu je typickou ukázkou zapojení veltruské zámecké obory do celkové kompozice parku, kde je daňčí obora umístěna a pomocí záskoku ohrazena tak, aby při pohledu z hlavního sálu zámku byla vidět daňčí zvěř na hlavním průhledu. Rovněž hlavní přístupovou cestu z města k zámku lemuje plot obory, aby po celou dobu cesty kolem obory byla pravděpodobnost daňčí zvěř zahlédnout. A jak bylo zařízeno, aby se zvěř nejvíce zdržovala právě zde? Je to jednoduché – hlavní průhled má severojižní orientaci, tedy zde má tráva nejlepší sluneční podmínky a proto tu byla větší, svěžejší a šťavnatější, než ve stinném zbytku obory. Ostatně oblibu daňků vyhledávat toto místo nejen brzy ráno a večer můžeme sledovat i dnes.

Srnčí a drobná zvěř ve veltruském parku

Celý veltruský park je domácím prostředím volně žijící srnčí zvěře a dále pak domovem zajícůbažantů. Zvěř se vyskytuje v celém parku a dotváří jeho romantiku. Správa zámku udržuje vyšší počty této zvěře, proto tichý a pozorný návštěvník může pozorovat v ranních a podvečerních hodinách srnčí zvěř vycházející na pastvu. Zajíce a bažanty je možno v parku potkat po celý den. Bažanti nepocházejí z umělého chovu z bažantnice, ale z přirozeného chovu, proto si zachovali ve velkém i přirozené zvyky, např. hřadování na stromech.