Kontakty

Kateřina Husáková
Edukační centrum
koordinační, projektový a programový pracovník
husakova.katerina@npu.cz, +420 778 716 537

Tereza Karolina Grover Mílová 
Edukační centrum
lektorka
grover.tereza@npu.cz, +420 773 738 858