Programy pro základní a střední školy

Vzdělávací centrum Státního zámku Veltrusy nabízí edukační programy, které vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu. Žáci mateřských, základních a středních škol si tu mohou vybraná témata zažít na vlastní kůži.

Aristokracie: začátek konce

Jak se žilo posledním majitelům veltruského zámku? Kde jinde lépe ukázat proměnu postavení šlechty než na zámku, který byl až do půlky 20. století v držení jediného rodu?

Zavedeme vás do bytu Caryho Chotka, posledního hraběte ve Veltrusích, a jeho manželky Livie. V těchto autentických prostorech se na konkrétních příkladech ze života Chotků seznámíme se šlechtickým prostředím, rolí šlechty ve státní správě a ve společnosti, s životním stylem a některými konkrétními osudy. Zaměříme se na poslední dvě generace rodu Chotků, s nimiž dojdeme do 20. století, které přineslo konec šlechtictví a poté postupnou ztrátu majetku.

Cílová skupina: druhý stupeň ZŠ, SŠ
Cena: 40 Kč / žák
Délka: 60 min

Na zámku před sto lety

Jak se asi žilo na zámku před sto lety? Vydejte se s námi na návštěvu k hraběti a hraběnce. Nepotkáme sice žádné prince a princezny, ale podíváme se, jak na zámku žili poslední šlechtici, jak hospodařili anebo jak si užívali chvíle volna a zábavy.  

Program je určený nejmenším dětem, představí hraběte jako hospodáře a lovce, s hraběnkou naopak nahlédneme do správy kuchyně a seznámíme se s pěstováním jejích oblíbených květin. Přiblížíme si dobové cestování a charitativní činnost, běžnou součást života šlechtice. Na program může navazovat výtvarná dílna.

Cílová skupina: děti ve věku 4–11 let
Cena: 30 Kč / žák (40 Kč spolu s výtvarnou dílnou)
Délka: 40 min (spolu s výtvarnou dílnou 60 min)

Zahrady a parky

Někdo raději upravenou zahradu, někdo raději park. Dokázali byste sami navrhnout jedno nebo druhé? Pojďte s námi proniknout do tajů historie zámeckých zahrad a romantických parků.

Seznámíme se s principy kompozice barokní zahrady a na příkladu veltruského parku si představíme anglický typ přírodně krajinářského parku, který byl koncipován jako tzv. okrasný statek. Na chvíli se sami proměníme v prvky barokní zahrady a v závěru vytvoříme model zahrady nebo parku podle svých představ.

Cílová skupina, počet:
Cena: 60 Kč / žák
Délka: 120 min

Baroko nejen na oko

Víte, kdy se u nás začaly jíst brambory? Proč je barokní andělíček tak buclatý? A který svatý že to stojí na každém mostě? Pojďme se ponořit do zdánlivě temného barokního světa a hledat jeho stopy a dozvuky kolem nás.

Naučíme se, že baroko můžeme nejen vidět, ale i slyšet, hmatat a jinak zažít. Prožijte příběh učitele národů, svatého na mostě anebo si vyzkoušejte roli jarmarečního pěvce. Naučíme se poznávat barokní umění přímo na barokním zámku, jehož potenciál program využívá a představuje barokní umění na konkrétních ukázkách. Seznámíme se s barokním sochařstvím i architekturou, s barokní hudbou nebo barokní krajinou.

Cílová skupina: druhý stupeň ZŠ, 1.–2. ročník SŠ
Cena: 80 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
Délka: 150 min

Exoti patří do skleníku

Jak chutnala zlatá jablka Hesperidek? Co je vavřín a co bobkový list? A jsme vlastně v oranžerii nebo ve skleníku? Každopádně se tam ale seznámíme s exotickými chutěmi, vůněmi i barevnými květy. Poznáte rostliny, o kterých vypráví již antická mytologie a kterých si naši předci cenili tolik, že jim stavěli vlastní paláce.

Program je situovaný do oranžerie, kde přezimují cizokrajné rostliny, které by u nás ve volné přírodě nepřežily. Pochopíme funkci této stavby a dozvíme se o vztahu člověka k rostlinám, které tam pěstoval, jejich specifika a význam v naší kultuře.

Cílová skupina: ZŠ
Cena: 60 Kč / žák
Délka: 120 min

Klíče od jarního lesa

Ukážou se jen na pár týdnů v roce, a to překvapivě ve chvíli, kdy jsou lesní stromy ještě nahé, kdy ještě žádná kvítka, natož květinové koberce nečekáte. Nosí hrdě kouzelná jména: orsej, sasanka, křivatec či dymnivka a na tu krátkou dobu je jich v lužním lese najednou plno. Tohle jarní kouzlení způsobuje jarní aspekt lesa a ve veltruském parku je k vidění každoročně.

Děti na procházce v lese odhalí anatomii jarních květin a naučí se je rozpoznat v přírodě i dotvořit jejich podobu na obrázcích. Současně se přímo v terénu dozvědí, kdy a jak dochází k jarnímu aspektu lesa a kterých pater se týká, budou pracovat nejen s pastelkami, ale i s lupou a luxmetrem. Budou schopny poznat základní druhy rostlin v lužním lese, pocvičí se v pozorování přírody a koncentraci na detail.

Cílová skupina: druhý stupeň ZŠ, ideálně 7. třída
Cena: 60 Kč / žák
Délka: 120 min

Ledoví muži

Kdo jsou to zmrzlíci, neboli ledoví muži? Kdy přicházejí a co znamenají pro přírodu? Bojí se jich rostlinky, nebo se jim umějí bránit? Vydejme se spolu do právě se probouzející zahrady a do skleníku, abychom se dozvěděli, jaký vliv má počasí na přírodu a práci v zahradě.

Za ledovými muži se vypravíme do kuchyňské zahrady a do skleníku, kde se seznámíme s pranostikami, ale také s fyzikálními principy nebo s osvědčenými zahradnickými metodami. Děti se dozvědí o vlivech klimatu na dění v přírodě a o různých strategiích rostlin a naučí se charakterizovat jednotlivé práce zahradníka v době nestálého jarního počasí.

Cílová skupina:
Cena: 60 Kč / žák
Délka: 120 min

Není bylina, aby k něčemu nebyla

Příroda kolem nás je zásobárnou všeho, co potřebujeme k životu. Vědomosti o všestranném použití rostlin si lidé předávali po generace, dnes ovšem mnozí běží při prvních známkách nemoci ihned k lékaři

Děti se naučí poznat nejběžnější byliny přímo v přírodě, získají přehled o bylinách rostoucích v různých ročních obdobích, naučí se je bezpečně rozeznat nejen podle vzhledu a vůně či chutě, ale také podle stanoviště. Zjistí, kdy je sbírat, jak sušit a skladovat a jak je připravovat pro léčebné účely. Nahlédnou tak do polozapomenutého řemesla mastičkářů a kořenářek a své poznatky si vyzkoušejí ve hře na pacienty a léčitele. 

Cílová skupina:
Cena: 60 Kč / žák
Délka: 120 min

Komentovaná prohlídka výstavy Váhy, míry, závaží na zámku vám ukáží

Víte, co je to látro nebo jak velký je žejdlík? Na tyto i další otázky vám odpoví výstava Váhy, míry, závaží na zámku vám ukáží. Seznámíte se nejen s historií měření a vážení na území Českých zemí v kontextu vývoje habsburské monarchie, ale i se způsoby kontroly přesnosti měřidel a boje proti nepoctivým výrobcům a obchodníkům. Své místo zde má i část věnovaná využití měr a vah na veltruském hospodářství hraběcí rodiny Chotků. Jádrem se stal soubor historických předmětů, používaných k měření a vážení před zavedením metrického systému i po tom, co vešel v užívání. Důraz je kladen také na tři ctnosti, které se k mírám a vahám úzce pojí: přesnost, poctivost a spravedlnost.

Cílová skupina: školní skupiny všech věkových kategorií
Cena: 50 Kč / žák
Délka: 40 min

Výlety a školy v přírodě

Chystáte se na školní výlet? Potřebujete klidné místo pro soustředění kroužku? Můžete u nás strávit i několik dní.

Nabízíme naučné a poznávací programy z nabídky Scholy naturalis, další aktivity (hudební dílna, bylinkářství, hry a další zážitkové a rozvojové aktivity v parku) nebo zajistíme sportovní aktivity (cyklistika, vodní sporty, orientační i tréninkový běh po parku, jóga, sportovní hry). Připravíme pro vás program podle vašich představ a časových možností nebo zkrátka poskytneme prostor pro vaše vlastní aktivity.

Cílová skupina, počet: školní skupiny všech věkových kategorií
Cena: podle délky a skladby programu, stravování podle domluveného jídelníčku

Podrobé informace o vícedenních pobytech a školách v přírodě najdete zde

Na tyto programy se objednávejte zde:

Eliška Oberhelová

oberhelova.eliska@npu.cz, +420 773 738 858
 

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ZŠ a SŠ KE STAŽENÍ ZDE

programy ZS- SS.pdf
PDF (8,77 MB)