Novinka

Olomoucké knížectví Přemysla Otakara I. (1201–1212)

Podrobné informace

Kategorie:

Archeologie

Rok vydání:

2023

Místo vydání:

Olomouc

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

166

ISBN:

978-80-87220-18-4

catalog Tištěná verze

325 Kč

skladem

Koupit

325 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Olomouci

Krátké období přímé vlády Přemysla Otakara I. nad Olomouckem v letech 1201–1212, kdy se Přemysl tituloval jako olomoucký či moravský kníže, bylo předělem mezi raně středověkým knížecím věkem a novou epochou markrabské Moravy vrcholného středověku. Kniha optikou písemných pramenů a za pomoci archeologických poznatků sleduje příčiny i důsledky proměn Olomouce, tehdy zřejmě nejvýznamnějšího centra přemyslovské moci a ústřední církevní správy na Moravě, na počátku 13. století. Zkoumá nejen přestavbu olomouckého hradu do kamenné podoby, ale i výstavbu a vzhled druhého hradu v Olomouci-Nového Hrádku. Zabývá se nově založeným konventem řeholnic u bývalého katedrálního kostela sv. Petra a impulzy, které vedly k transformaci Olomouce v institucionální královské město. Představuje také opory panovnické moci na venkově, věnuje se vzniku nových trhových center a etablování šlechty.

Kniha vznikla v rámci výzkumné činnosti NPÚ financované z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO).
Obsah:

Úvod

1. Třetí král Čechů a kníže Olomoučanů

2. Synové bílinského kastelána

3. Dědictví olomouckých Přemyslovců a přestavba hradu

4. Nový Hrádek

5. Klášter řeholnic u kostela sv. Petra

6. Na cestě k městu

7. Doba, kdy Olomouci vládly dvě věže (závěr)

Seznam pramenů a literatury

Seznam obrázků

Summary


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat