Státní zámek Kunštát. Kapitoly z dějin šlechtického sídla

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Kroměříž

Jazyk:

česky

Počet stran:

91

ISBN:

978-80-906899-0-9

catalog Tištěná verze

150 Kč

skladem

Koupit

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚPS v Kroměříži

Publikace Státní zámek Kunštát: Kapitoly z dějin šlechtického sídla je rozdělena do šesti kapitol a mapuje historii objektu od nejzazších počátků až po 21. století. Každá kapitola poté představuje ve dvou částech vždy stavební a majetkoprávní vývoj určitého období, tedy rané, vrcholné a pozdní gotiky, renesance a manýrismu, baroka, klasicismu a historismu, následně 20. a 21. století.

Postupně, v kontextu s dějinami památky, jsou čtenáři seznamováni s osobnostmi majitelů zámku, rody a rodinami pánů z Kunštátu, s Janem Černčickým z Kácova či s hrabaty z Hardeggu. Období pozdní renesance je spjato s postavou Štěpána Schmidta z Freihoffenu, baroko posléze se zástupci Lambergů a Imbsenů. Poslední historie má své představitele v kunštátských rodových liniích Honrichsů a Coudenhove. Kniha je doplněna fotografiemi z archivu státního zámku obohacené o soudobé snímky Veroniky Skálové.

Publikaci lze též zakoupit v pokladně státního zámku Kunštát
Obsah:
  • Úvod
  • Raná gotika
  • Vrcholná gotika
  • Pozdní gotika
  • Renesance a manýrismus
  • Baroko
  • Klasicismus a historismus
  • 20. století
  • 21. století
  • Závěr