Karl Ernstberger. Život a dílo zapomenutého Wagnerova žáka / Leben und Werk eines vergessenen Wagner-Schülers

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Loket

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Lokti

Jazyk:

česky, německy

Počet stran:

232

ISBN:

978-80-904960-8-8

catalog Tištěná verze

540 Kč

skladem

Koupit

540 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Lokti

Dvojjazyčná českoněmecká publikace si klade za cíl představit dílo architekta Karla Ernstbergera, rodáka z Malovic u Stříbra. Ernstberger se po studiích u Otto Wagnera na Akademii výtvarných umění ve Vídni a po letech působení v kanceláři Leopolda Bauera usadil nejprve ve Stříbře a poté v Karlových Varech. Výraznou měrou se podepsal na tváři nejen Karlových Varů, ale i dalších měst v západních a severozápadních Čechách. Jeho tvorba oscilovala od oblíbených forem art deco až po ryze moderní funkcionalistické návrhy, jakým byla například zotavovna Morava v Tatranské Lomnici, na které v roce 1930 spolupracoval s předním českým avantgardním architektem Bohuslavem Fuchsem.

Obsah / Inhalt:
  • Předmluva / Vorwort

  • Mladá léta / Junge Jahre

  • První světová válka / Erster Weltkrieg

  • Architektonická kancelář ve Stříbře /  Architekturbüro in Mies

  • Karlovarské období / Karlsbader Zeitabschnitt

  • Život po vyhnání / Leben nach der Vertreibung

  • Katalog staveb / Katalog der Bauwerke

  • Seznam použitých zdrojů / Quellenverzeichnis

  • Seznam vyobrazení / Abbildungsverzeichnis