Stavby s orientální tematikou v památkách zahradního umění v ČR

Podrobné informace

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Kroměříž

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

284

ISBN:

978-80-87231-57-9

catalog Tištěná verze

599 Kč

skladem

Koupit

599 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Kroměříži

1. svazek ediční řady Zahradní kultura v souvislostech

Publikace se věnuje fenoménu orientálních staveb (pavilonů, mešit, mostků apod.) v zahradách a parcích na území naší republiky. V rámci prováděného výzkumu byla v zahradách a parcích na území České republiky zaznamenána existence devíti desítek staveb odrážející zálibu v orientálních vzorech. Jistě to není číslo konečné, ale tento soubor již lze považovat za reprezentativní vzorek, který je možné porovnávat s děním v ostatních evropských zemích. Předmětem zájmu byly objekty postavené mezi roky 1750–1900. S cílem zasadit sledovanou problematiku do širšího kulturního kontextu byly na začátek knihy zařazeny kapitoly zpracované profesionální sinoložkou a popisující různé oblasti, především umělecké produkce ovlivněné orientálními vzory. Navazují pojednání o orientálních inspiracích v evropském zahradním umění a souhrnná kapitola představující všechny stavby s orientální tematikou identifikované na našem území pomocí terénního průzkumu, archivní a literární rešerše. Nejvýznamnější či nejzajímavější zjištěné objekty jsou pak podrobně popsány v jednotlivých heslech katalogu. Pro zpracování těchto hesel byli osloveni autoři, kteří se daným územím dlouhodobě zabývají. Tato publikace by měla přispět k celkovému zhodnocení kvality dochovaných příkladů staveb s orientální tematikou v rámci našeho kulturního dědictví a stát se jedním z podkladů pro zasazení projevů zahradní kultury na našem území do širšího evropského kontextu.

Monografie vznikla v rámci dílčího cíle Odborné monografie výzkumné oblasti Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ financované z institucionální podpory Ministerstva kultury ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj (IP DKRVO). Texty Markéty Šantrůčkové vznikly v rámci projektu Grantové agentury České republiky (GAČR) 18-07366S: Krásný Dvůr v kontextu evropských krajinářských parků.
Obsah:

Úvod

Východní poblouznění

 • Čas orientálních salonů
 •    České země

Orientální vlivy v evropském zahradním umění

 • Čínské zahrady a krajina v literatuře a dobových ilustracích
 •    Matteo Ripa a Letní palác v Džeholu
 •    Attiretův dopis
 • Stavby s orientální tematikou v evropském zahradním umění
 •    První vlna orientalismu v anglických zahradách
 •    William Chambers a další inspirační zdroje
 •    Vlna zájmu o orientální zahrady na kontinentu

Stavby s orientální tematikou v zahradním umění Českých zemí

 • První ohlasy orientálních inspirací pod vlivem rokoka
 • Prolog ve Slezských Rudolticích
 • Rané krajinářské zahrady a parky
 • Velcí stavebníci přelomu 18. a 19. století
 • Další stavby z přelomu 18. a 19. století
 • První desetiletí 19. století
 • Druhá polovina 19. století

Shrnutí

Katalog objektů

 

Knihu lze po domluvě zakoupit i na kroměřížském pracovišti NPÚ: 
Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
kontaktní osoba: Mgr. Petra Zelinková, tel. +420 775 442 269, zelinkova.petra@npu.cz

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat