Portrétní miniatury ve sbírkách Národního památkového ústavu, uzemní památkové správy v Českých Budějovicích

Podrobné informace

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

480

ISBN:

978-80-88446-03-3

catalog Tištěná verze

900 Kč

skladem

Koupit

900 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Českých Budějovicích

Fotograficky bohatě vybavená kniha je výsledkem dlouhodobého výzkumu cca dvou set padesáti malovaných portrétních miniatur, které jsou dnes součástí mobiliáře a obrazových sbírek státních hradů a zámků ve třech krajích – Plzeňském, Jihočeském a na Vysočině (Červená Lhota, Český Krumlov, Hluboká, Horšovský Týn, Jaroměřice nad Rokytnou, Jindřichův Hradec, Kladruby, Kozel, Manětín, Náměšť nad Oslavou, Plasy, Rožmberk, Telč a Třeboň). Katalogová část přináší upřesněné a často nově zjištěné informace o kolekci 182 děl. Cílem bylo dosud opomíjené artefakty vzniklé od 16. do počátku 20. století (nejčastěji v letech 1790–1840) popsat, datovat, upřesnit jejich provenienci a autorství, získat či opravit technologická data, pokusit se identifikovat zobrazené osoby, a vřadit tak portréty do společenských souvislostí jejich vzniku a užívání. Voleny byly proto i sofistikované metody průzkumu včetně zkoumání děl pod 3D mikroskopem, v infračerveném a modrém světle či v UV luminiscenci. V mnoha případech tak byla nalezena signatura nebo přípis identifikující portrétované jedince. Při hledání jejich totožnosti bylo nutné studovat genealogie rodin majitelů (zejména pak přivdaných žen) a jejich dalších společenských vazeb. Kniha přináší též mnoho informací o technologii tvorby malířských děl tohoto typu, jejich restaurování i způsobech dlouhodobé ochrany a péče.

Obsah:

Představení (Olga Trmalová)

K historii sbírek (Ludmila Ourodová-Hronková)

Malířská technologie (Olga Trmalová)

Nejčastější poškození miniatur (Olga Trmalová)

Preventivní ochrana miniatur (Olga Trmalová)

Restaurování miniatur (Olga Trmalová)

Výběrový katalog (Ludmila Ourodová-Hronková, Olga Trmalová, Jana Petrová)

Závěrem (Ludmila Ourodová-Hronková)