Jáchymov – architektonická perla Krušnohoří. Sborník příspěvků z konference

Podrobné informace

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

Karlovy Vary

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Lokti

Jazyk:

česky

Počet stran:

96

ISBN:

978-80-87104-42-2

catalog Tištěná verze

150 Kč

Rozebráno

Pozoruhodný ediční počin loketského pracoviště NPÚ přináší výsledky konference z roku 2009. Obsah je věnován výsostně památkové problematice – zbědovanému stavu evropsky významného pozdně gotického a renesančního města, ještě před pár desetiletím zachovanému téměř v intaktním stavu, a složitým otázkám vyhlídek na záchranu jeho zbytků v dnešních ekonomických i kulturních podmínkách. Význam města je dokládán fundovaným "soupisem památek" i výkladem o genezi a příčinách dnešního tristního stavu. Publikace je přehledně a úhledně uspořádaná, obsahuje značný počet ilustrací (historická ikonografie, plánové podklady, aktuální fotodokumentace).

Obsah:
 • Manfred HELLMICH / Úvodní slovo ke konferenci "Jáchymov – architektonická perla v ohrožení"
 • Lubomír ZEMAN / Stavební vývoj města Jáchymova
 • Lubomír ZEMAN / Význam Jáchymova v kontextu evropského a světového vývoje
 • Lubomír ZEMAN / Nejvýznamnější památky města Jáchymova
 • Milena HAUSEROVÁ / Prostorové uspořádání jáchymovských domů
 • Gabriela LEBOCOVÁ, Alžběta KRATOCHVÍLOVÁ / Portály jáchymovských domů
 • Lubomír ZEMAN: Jáchymovské lapidárium
 • Alžběta KRATOCHVÍLOVÁ, Lubomír ZEMAN / Demolice v Jáchymově
 • Lubomír ZEMAN / Jáchymovské memento
 • Jáchymovské memorandum
 • Romana RIEGEROVÁ, Alžběta KRATOCHVÍLOVÁ / Statut památkové zóny a možnosti její revitalizace
 • Kamil PODROUŽEK / Význam dokumentace historických staveb pro revitalizaci města
 • Lubomír ZEMAN / Záchrana malovaného trámového stropu domu čp. 4 v Jáchymově
 • Lubomír ZEMAN / Záchrana sklípkových kleneb domu čp. 143 v Jáchymově
 • Stanislav BURACHOVIČ / Expozice Krajského muzea Karlovarského kraje, Muzea v Karlových varech "Jáchymov v zrcadle času" v Královské mincovně
 • Petr BOHDÁLEK / Rozvojové záměry města v městské památkové zóně
 • Manfred HELLMICH / Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří
 • Alžběta KRATOCHVÍLOVÁ / Přehled pramenů a základní literatury o městě Jáchymov