Městské stavební řády. Kritická edice pramenů stavebního práva s komentářem a příklady aplikace

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Brno

Jazyk:

česky

Počet stran:

386

ISBN:

978-80-86752-92-1

catalog Tištěná verze

121 Kč

Nedostupné

121 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Brně

Elektronická publikace (CD-ROM) o 10 kapitolách je dělena na prameny, charakteristiku pramenů, komentář a další doprovodné texty. Úvodní část obsahuje stručné dějiny městské správy a práva od 13. do 20. století; k tomu podrobnější výklad o stavebním právu jako rozšířenou předmluvu k pramenům rozdělených na listiny, řády, zákony a patenty; ty jsou předloženy v původní jazykové formě s případným překladem a vysvětlivkami.

Celkem je představeno 18 pramenů s dalšími dodatky, které představují různé právní nástroje stavebního práva typické pro svou dobu. Následuje vyhodnocení pramenů z různých hledisek, např. jejich platnosti, významu, řešení stavebního povolení v různých dobách, předpisům bezpečnostním, protipožárním, orgánům stavebního řízení, způsobům projektování či řízení staveb apod. Rozsáhlou kapitolou doplněnou a obrazovou dokumentací jsou příklady z praxe a z průzkumů měst. Představena jsou především města Jičín, Jihlava, Josefov Pardubice a Znojmo, tj. města královská, poddanská residenční, horní či pevnostní od 13. do 19. století.

Na závěr je připojena jednoduchá metodika či spíše osnova pro provádění průzkumů měst a jejich následné regulace, použitá literatura včetně pramenů práva (kodexy, sbírky zákonů a nařízení). Elektronická podoba umožnila i připojení zvláštního souboru obrazové dokumentace.

Publikace je určena především těm, kteří se starají o sídla, tj. památkářům, urbanistům, úředníkům státní správy a samosprávy, ale i studentům příslušných oborů.