Co bylo v roce 2017

17. 12. 2017
Živý betlém s vánoční pohádkou

Loňskou zámeckou sezonu zakončil živý betlém s průvodem od hlavní brány. Před zámkem jsme se mohli zahřát teplými nápoji a zazpívat si společně koledy, které vyprávěly příběh o narození Ježíška. Betlémskou scénku pak oživila Panna Marie s Ježíškem a Josefem a příjezd Tří králů. Celou atmosféru (vánočně) naladil čerstvě napadaný sníh, a kdo se chtěl v tento mrazivý den zahřát, mohl se podívat na pohádku –  „Jak nás vidí andělé“ v Rudolfově sále.

25. 11. 2017
Adventní tvoření

Na zámku nám odstartoval v sobotu 25. listopadu advent. Severozápadní křídlo zámku se opět proměnilo v tvořivé dílničky, kde si mohli nejen malé děti vyrobit vánoční ozdůbky a dekorace. Hlavním lákadlem byla již tradiční výroba věnců v hospodářské dvoře. Návštěvníci měli také možnost zakoupit nějaké dárečky na vánočním tržišti. Připravené byli i adventní prohlídky zámku a také výstava "Tajná vánoční přaní". Odpoledne nám zahráli žáci Základní umělecké školy z Kralup nad Vltavou.

3. 11. 2017
Dušičková vzpomínka

V pátek 3. listopadu se ve Veltrusích uskutečnila dušičková vzpomínka, věnovaná knížeti Ferdinandu Kinskému a hraběti Rudolfu Chotkovi. Účastníci při ní navštívili nejprve pohřební kapli Kinských, před níž promluvil starosta města, Mgr. Filip Volák, a poté kostel Narození Jana Křtitele, před nímž na závěr zapálili svíčky na památku všech zesnulých.  Akci pořádal Zámek Veltrusy za podpory Města Veltrusy.

28. 10. 2017
Strašidelná stezka (pořádá Galerie "Na Konci světa")

Úspěch loňského roku se konal i letos a 2. ročníku Strašidelné stezky se účastnila množství malých, ale i velkých strašidel. Na konci stezky odvahy čekala na strašidla truhla s pokladem a na doplnění energie bylo připravené bohaté občerstvení.

12. 8. 2017
Dožínky hraběte Chotka

I letos donesl krojovaný průvod dožínkový věnec panu hraběti. V sobotu 12. srpna jsem za zvuků zpěvů, hudby a smíchu oslavili již tradiční akci Dožínky hraběte Chotka. Mohli jste si s námi posekat obilí nebo upéct placku. Dožínky byly tentokrát spojené se slavnostmi chmele. Přestože den předtím propršel, počasí nám v sobotu přálo a dožínkám nic nebránilo v oslavách.

24. – 25. 6. 2017
Slavnost růží

Poslední červnový víkend opět patřil růžím. V zámecké oranžerii se uskutečnila dvoudenní akce Slavnost růží, která je již tradiční soutěžní výstavou růží, kde i váš hlas může rozhodnout o té nejkrásnější. Tento rok byl inspirací pro instalace Malý princ. Nechyběl ani kulturní program, stánky, občerstvení a divadelní představení. Děkujeme návštěvníkům i účinkujícím za vydařenou akci.

Vítězné růže si můžete prohlédnout zde:

Cena veřejnosti 2017

1. místo Bicolette (pěstitel: Botanický ústav AV ČR v Průhonicích)

2. místo Barkarole (pěstitel: Botanický ústav AV ČR v Průhonicích)

3. místo Remy Martin (pěstitel: Botanický ústav AV ČR v Průhonicích)

 

 

Cena poroty 2017

1. místo Remy Martin (pěstitel: Botanický ústav AV ČR v Průhonicích)

2. místo Barcelona (pěstitel: Botanický ústav AV ČR v Průhonicích)

3. místo  Kardinal (pěstitel: Růžový sad Památníku Lidice)

10. 6.
Klecanská Veteran Rallye

V rámci XXI. Klecanské Veteran Ralley 2017 se na hospodářský dvůr zámku Veltrusy nastěhovala historická vozidla. Vozy i motocykly obsadily dvůr na dvě a půl hodiny. K vidění byla i historická jízdní kola a dětské kočárky. Někteří účastníci Veteran Rallye doplnili celý obraz dobovým oblečením

14. 5.
Rodinná neděle

Na zámku Veltrusy jsme oslavili Mezinárodní den rodiny. Rodiny s dětmi měly možnost zajít na speciálně upravené prohlídky. Děti se zabavily na výtvarných dílnách, které připravila Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou.. Na "Cestě za Marií Terezií", která vedla od zámku k pavilonu Marie Terezie, se děti dozvěděly i něco o této velké dámě naší historie, která letos slaví 300. výročí a na konci cesty na ně čekal sladký poklad. U Holandského selského domu bylo připraveno občerstvení, výstava fotografií a pro děti živá zvířátka. Zdejší program vyvrcholil vystoupením zpěváků, mladých talentů a současně žáků Markéty Hrdinové.

22. 4.
Pocta Filipu Topolovi

Po 35 letech se na zámek Veltrusy vrátili Psí vojáci a to v podobě promítání dokumentárního filmu o Filipu Topolovi. Nechyběla ani živá hudba, zahráli nám Jiří Kabeš & Vlastin Jírů.Po promítání následovala diskuze s režisérem Václavem Kučerou a producentem Romkem Hanzlíkem.

22. 4.
Mezinárodní den památek a sídel

Letošní Mezinárodní den památek a sídel jsme oslavili spuštěním nových cimbálů zámeckých hodin. Po celé odpoledne nás svou hudbou doprovázela Pražská mobilní zvonohra.

8. 2. – 17. 4.
Josef Kocourek
– Obrazy z parků

Josef Kocourek se jako choreograf, scénograf a malíř rád nechává inspirovat památkami a zajímavými místy. Navštěvuje je s přáteli v rychlém tempu, s batohem na zádech a odnáší si z nich dojmy, které pak spatříme v náznaku na jeho obrazech. Pro naše prostory v infocentru vybral a dotvořil kolekci 27 malých formátů, které ztvárnil technikou lakované vrstvené tempery a instaloval v salonním stylu. A tak se výjimečně při vernisáži nepřipíjelo jen vínem, ale také anglickým čajem. Nečekaně se hostům předvedly také modelky v originálních benátských karnevalových kostýmech a maskách, které Josef Kocourek rovněž vytvořil. Obrazy parkových zákoutí a pavilonků, ve kterých cituje nejrůznější autory i styly a kloubí staré techniky s vlastními přístupy.

8. 4.
Zámecké jaro ve znamení hudby, tance a jarního tvoření

Jaro na zámku Veltrusy je každoročně akcí především tvořivou. Letos se vyrábělo v dílnách severozápadního křídla: papírové drobnosti, látkové věnečky, skládané květiny, vajíčka zdobená voskovou technikou. Tvoření dekorací ze živých květin zaujalo děti i dospělé a také pomlázky si kromě kluků pletly i holčičky! Ani na venkovním tržišti nebyla o zábavu nouze, některé stánky nabízely dílny (v obležení byla například dílna „sladká“, cukrovinková) a také řadu řemeslných výrobků, své umění předvedl třeba kovář nebo flašinetář. Ukázku živých zvířat doplnila disciplína králičí hop, kterou si mohly děti zhlédnout, případně si i vyzkoušet králíka vodit.

Pražský dívčí sbor zazpíval jarní písně ze svého repertoáru a děti z mělnického souboru Jarošáček předvedly před zámkem lidové tance za doprovodu dětského orchestru Muzička. Pak se spolu s dalšími vydaly k Bílému mostku vhodit do vody Moranu a tím definitivně ukončit vládu paní Zimy. Cestou se opakovaly říkačky, které k tradici patří, a na závěr si děti vykoledovaly u „panímám“ koláčky. 

31. 3. - 1. 4.
Noc s Andersenem

V letošním roce nás při Noci s Andersenem navštívili hrdinové komiksového časopisu Čtyřlístek. Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín měli pro děti připravené malé divadýlko. S dětmi jsme si společně četli, hráli hry a přespali jsme na zámku a nocováníjsme zakončili společnou snídaní. Ani dospělí se však nenudili. Pro ně byl připraven program v kavárně Důlek, kde se mohli při vínu, pivě či kávě zaposlouchat do předčítání Terezy Boučkové.

11. 3.
Den s Mírou

Akce při níž jsme oslavili všechny Miroslavi, Míry a Mirky malým dárkem ve formě sníženého vstupného na výstavu "Váhy, míry, závaží na zámku vám ukáží". K akci se připojila i Zámecká restaurace a kavárna Důlek s nabídkou "Jez s Mírou" a "Pij s Mírou".