Podrobné informace

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Kroměříž

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

223

ISBN:

978-80-87231-24-1

catalog Tištěná verze

150 Kč

skladem

Koupit

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚPS v Kroměříži

 

2. aktualizované vydání 

Publikace doplněná četnými fotografiemi, historickými obrázky a plány se věnuje jednomu z nejpůvabnějších moravských hradů. Mimořádně zachovalý středověký hrad byl základnou pánů z Pernštejna. Původní jednoduchá dispozice hradu se ztrácí ve spleti pozdějších přestaveb. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu však už nebyla dotčena dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo. K vidění je architektonická skladba hradního paláce, kde návštěvník sleduje historii a vývoj sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století.

Publikaci možno zakoupit též v pokladně státního hradu Pernštejn

 

Obsah:
 • V erbu zubří hlavy
 • Hrad na medvědí skále
 • Mramorový hrad
 • Svědek vzdálené slávy a pádu
 • Zemská pevnost a soukromé sídlo
 • Obléhání hradu Pernštejna v roce 1645
 • Nová šlechta na starém hradě
 • Ignác Schröffel z Mannsberka
 • Středověký hrad v časech romantismu a historismu
 • August Prokop
 • Hrad Pernštejn ve dvacátém století
 • Hradní interiéry
 • Vstupní sál
 • Gotické interiéry
 • Přijímací sál
 • Rytířský sál
 • Rokokové a neoklasicistní interiéry
 • Pracovna hraběte
 • Hradní zbrojnice a hladomorna
 • Biliárový pokoj
 • Hudební salon
 • Knihovna
 • Tabulnice renesančního velmože
 • Vladimírovy pokoje
 • Hradní kaple
 • Zahrady a park
 • Pernštejnský tis
 • English summary

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat