Vstupné

Platební metody: Platební karty Hotovost

Adventní prohlídky

Více informací o okruhu
Individuální vzdělávací prohlídka s textem nebo aplikací v chytrém telefonu.
 • Kategorie Cena
 • Dospělý 150 Kč
 • Mládež 18 - 24 let 120 Kč
 • Děti 6 - 17 let 60 Kč
 • Děti do 5 let zdarma
 • Senioři nad 65 let 120 Kč
 • Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P 120 Kč
 • Průvodce ZTP/P, průvodce CK zdarma
 • Držitelé průkazů NPÚ, Náš Člověk a ICOMOS zdarma
 • Pedagogický dozor, akreditovaný novinář zdarma

rezervace doporučena

Zlaté časy ve službách císařovny

Více informací o okruhu
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 180 Kč
 • Mládež 18 - 24 let 140 Kč
 • Děti 6 - 17 let 70 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Senioři nad 65 let 140 Kč
 • Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P 140 Kč
 • Držitelé průkazů NPÚ, Náš člověk a ICOMOS zdarma
 • Průvodce ZTP/P, průvodce CK zdarma
 • Pedagogický dozor, akreditovaný novinář zdarma

rezervace doporučena

Rodinný život pana hraběte

Více informací o okruhu
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 170
 • Mládež 18-24 let 140
 • Děti 6-17 let 70
 • Děti 0-6 let zdarma
 • Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P 140
 • Senioři nad 65 let 140
 • Držitelé průkazu NPÚ, Náš Člověk, ICOMOS zdarma
 • Průvodce ZTP/P, průvodce CK, pedagogický dozor, akreditovaný novinář zdarma

rezervace doporučena

Aristokracie: začátek konce

Více informací o okruhu
Individuální vzdělávací prohlídka s textem nebo aplikací v chytrém telefonu.
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 150 Kč
 • Mládež 18 - 24 let 120 Kč
 • Děti 6 - 17 let 60 Kč
 • Děti do 5 let zdarma
 • Senioři nad 65 let 120 Kč
 • Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P 120 Kč
 • Průvodce ZTP/P, průvodce CK zdarma
 • Držitelé průkazů NPÚ, Náš Člověk a ICOMOS zdarma
 • Pedagogický dozor, akreditovaný novinář zdarma

rezervace doporučena

Laboratorium

Více informací o okruhu
Vstup s platnou vstupenkou z prohlídkového okruhu I, II, III a VI nebo samostatně viz vstupné
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 110 Kč
 • Mládež 18-24 let 90 Kč
 • Děti 6-17 let 40 Kč
 • Děti 0-5 let zdarma
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 90 Kč
 • Senioři nad 65 let 90 Kč
 • Držitelé průkazu NM, ICOMOS zdarma
 • Průvodce ZTP/P, průvodce CK, pedagogický dozor, akreditovaný novinář zdarma

rezervace doporučena

Edukační centrum - programy pro školy

Více informací o okruhu
 • Edukační program Cena
 • Advent na vsi 100 Kč
 • Barokní šifra 100 Kč
 • Lidové zvyky 110 Kč
 • Na zámku před sto lety 80 Kč
 • Na zámku před sto lety s výtvarnou dílnou 100 Kč
 • Proč se zámek zamyká? 100 Kč
 • Proč se staráme o staré věci? 100 Kč
 • Skrytá zákoutí zámku 100 Kč
 • Šlechta - začátek konce 80 Kč
 • Vánoce na zámku 100 Kč
 • Výprava za lesními zvířaty 100 Kč
 • Zahrady a parky 100 Kč
 • Zachraňte zámek! 100 Kč
 • Vícedenní pobyty ceny individuální dle výběru programu

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Cykloprohlídka - pouze na objednávku, nejpozději týden předem

Více informací o okruhu
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 120 Kč
 • Mládež 18 - 24 let 100 Kč
 • Děti 6 - 17 let 50 Kč
 • Děti 0 - 5 let zdarma
 • Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P 100 Kč
 • Senioři nad 65 let 100 Kč
 • Držitelé průkazů NPÚ, Náš Člověk, ICOMOS zdarma
 • Průvodce ZTP/P, průvodce CK, pedagogický dozor, akreditovaný novinář zdarma

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Projížďka koňským povozem

Více informací o okruhu
Vstupní brána (Chotkova ul.) - Zámek / nebo opačně
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 80 Kč
 • Mládež 18 - 24 let 80 Kč
 • Děti 6 - 17 let 80 Kč
 • Děti 0 - 5 let zdarma
 • Senioři nad 65 let 80 Kč
Parkoviště u Laudonova pavilonu - Zámek/ nebo opačně
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 80 Kč
 • Mládež 18 - 24 let 80 Kč
 • Děti 6 - 17 let 80 Kč
 • Děti 0 - 5 let zdarma
 • Senioři nad 65 let 80 Kč
Vyhlídková trasa (60 min)
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 230 Kč
 • Mládež 18 - 24 let 180 Kč
 • Děti 6 - 17 let 90 Kč
 • Děti 0 - 5 let zdarma
 • Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P 180 Kč
 • Senioři nad 65 let 180 Kč

rezervace doporučena

Zlaté časy ve službách císařovny - pro školy

Více informací o okruhu
 • Kategorie Cena
 • Žáci 6-17 let 80 Kč

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny