Krajinou podstávkových domů do údolí Ploučnice a Merboltic

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Ústí nad Labem

Jazyk:

česky

Počet stran:

280

ISBN:

978-80-85036-56-5

catalog Tištěná verze

410 Kč

Rozebráno

Publikace je výsledkem studijní činnosti pracovníků Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem. Výzkumy probíhaly v rámci výzkumného úkolu Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) a rozpočtu NPÚ.

V oblasti na severu a severozápadě Čech, v Saském Švýcarsku, Horní Lužici a části Dolního Slezska nalezneme jedinečné území, pro které se díky dochované zástavbě vžil název „krajina podstávkových domů“. Podstávkový dům je osobitým typem vesnického stavení, které v sobě kombinuje několik typů stavebních technologií – roubení, hrázdění, rámovou a zděnou konstrukci. Pro tyto domy je jednotícím znakem podstávka obíhající světnici, společné je jim základní uspořádání vnitřku i vnějšku. Základním stavebním typem v regionu je kvalitně tesařsky zpracovaný podstávkový dům s roubeným patrem, které se z celé oblasti podstávkových domů více vyskytuje v podstatě jen v severních Čechách.

První část knihy představuje konstrukce a části domů. Nejčastěji se jedná o patrové domy trojdílné dispozice chlévního nebo komorochlévního typu, pocházející z 2. poloviny 18. až z 1. poloviny 19. století, postavené z místních přírodních materiálů. Vstupní síň i chlévová část domu bývají zděné z kamene a omítané vápnem, roubená světnice i patro jsou roubené. Podstávky nesoucí patro obíhají světnici v přízemí domu. Postupem času bylo dožívající roubení nahrazeno zdivem, mnoho světnic je tedy již plně přezděných a vyzděna bývají někdy i patra.

Ve druhé části knihy je zdokumentován stavební fond dvanácti lokalit, které jsou orientačně vymezeny katastry obcí Verneřice, Merboltice, Valkeřice, Heřmanov a Malá Veleň. Průzkum byl zaměřen na dochovanou tradiční zástavbu roubených a poloroubených domů s důrazem na podstávkové domy.

Zvláštní pozornost je věnována obci Merboltice, k níž je ve třetí části knihy doložen katalog hodnotných objektů, doplněný fotodokumentací a kresbami. Také se na základě údajů z berní ruly a tereziánského katastru se podařilo identifikovat všechny evidované lány a bylo zjištěno, že plužina v Merbolticích je mimořádně dobře dochovaná přinejmenším od poloviny 17 století a s vysokou pravděpodobností odráží tento stav už vrcholně středověké uspořádání.

Obsah:
 • Úvodní slovo
 • Předmluva aneb něco o knize
 • Geomorfologie území
 • Středověké lánové vsi a plužina
 • Poznávání historického vývoje zemědělské půdy
 • Sídla na mapových podkladech
 • Přehled lokalit
 • Typická zástavba obcí podstávkovými domy Co je podstávka?
 • Jak vypadá typická usedlost Roubení a mazanina Hrázdění a kamenné zdivo Obložení fasádního pláště, štítů a pavlače Střechy a krovy
 • Vnitřní členění obytného domu Světnice
 • Chlévy a komory Podlahy, stropy a schodiště Okna a dveře Každodenní život

KATALOG SÍDEL

 • Blankartice
 • Čáslav
 • Fojtovice
 • Heřmanov
 • Loučky
 • Malá Velen
 • Merboltice
 • Příbram
 • Rychnov
 • Valkeřice
 • Velká Veleň
 • Verneřice

KATALOG MERBOLTICKÝCH DOMŮ

 • Dům č. p. 1
 • Dům č. p. 3
 • Dům č, p. 4
 • Dům č, p. 9
 • Dům č. p. 11
 • Dům č. p. 14
 • Dům č. p. 15
 • Dům č. p. 22
 • Dům č. p. 23
 • Dům č. p. 25
 • Dům č. p. 29
 • Dům č. p, 39
 • Dům č. p. 47
 • Dům č. p. 49
 • Dům č. p. 55
 • Dům č. p. 60
 • Dům č. p. 63
 • Dům č. p. 65
 • Dům č. p, 71
 • Dům č. p. 97
 • Dům č. p. 98
 • Dům č. p. 113
 • Dům č. p. 117
 • Dům č. p. 138
 • Dům č, p. 139
 • Dům č. p. 141 a dům č. p. 192
 • Dům č. p. 150
 • Dům č. p. 159
 • Dům č. p. 169

Závěr
Resumé
Přílohy
Seznam kulturních památek
Seznam používaných zkratek
Místní rejstřík
Zdroje obrazových materiálů
Prameny a literatura


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat