IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu

Výzkumná oblast Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu je zaměřena na hlubší poznání hodnot, skladby a dalších materiálově technologických vlastností historických materiálů (zejména historických omítek a malt, částí staveb a jejich výbavy ze dřeva, kovu a kamene, keramiky) a moderních instrumentálních a dokumentačních metod jejich zkoumání. Dále je zaměřena na metody záchrany inspirované tradičními materiály a postupy a na širokou popularizaci výsledků výzkumů. Obsahem oblasti jsou aktuální potřeby památkové praxe při obnovách a údržbě památkového, zejména – ale ne výhradně – stavebního fondu.


Garant: Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. (2019–2021); Ing. Veronika Burianová (od 2022), Ing. Petr Kuneš, Ph.D. (od 2023)


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu


Výsledky:

Nmet - metodiky

2022

VINAŘ, Jan 2022: Metodika oprav nosných konstrukcí památkově chráněných objektů. Zajištění statické funkce při zachování autenticity. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-175-4. 

 

Npam – památkové postupy

2023

KUNEŠ, Petr 2023: Laboratorní průzkum stratigrafie a barevnosti nátěrů fasád v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-7480-195-2.

 

C – kapitola v odborné knize

2019

MICHOINOVÁ, Dagmar 2019: K barevnosti památníku. In: TESTAMENT – MANIFEST Památník Tomáše Bati. Zlín: Statutární město Zlín, 136–141. ISBN 978-80-87766-17-0.

 

D – stať ve sborníku

2023

KUNEŠ, Petr 2023: Průzkum malt a omítek. In: II. škola archeometrie, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 25–28.