VIII. Nemovité památky v ČR

Výzkumná oblast Nemovité památky v ČR je zaměřena na systematický záchranný výzkum nejohroženějších druhů památek. Obsahem výzkumu je výběr konkrétních staveb nebo jejich částí na základě dlouhodobého sledování a zcela aktuálních potřeb, jejichž poznání a dokumentace má význam nejen pro každou konkrétní stavbu, ale přispěje k řešení širších, nezřídka velmi specifických otázek, včetně samotných metod zkoumání. Prioritou výběru je technický stav a míra ohrožení, kdy upřednostněny budou především památky, u nichž se mnohdy jedná o poslední příležitost k vytěžení a širšímu využití jejich vypovídací hodnoty. Výzkum cíleně naváže na certifikované metodiky průzkumu a dokumentace, které NPÚ vydal v předchozích letech a nyní je důsledně aplikuje v praxi.


Garant: PhDr. Vladislav Razím


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti VIII. Nemovité památky


Výsledky:

Ekrit – výstava s odborným katalogem

2023

AUBRECHTOVÁ, Alena et al.: Lidový klasicismus na Plzeňsku. 1. 12. 2023–29. 2. 2024, Plzeň.


2022

KANIOVÁ, Petra et al.: Jak se bydlelo ve městě. 17. 9.–30. 11. 2022, Příbor.

KYPTA, Jan – NACHTMANNOVÁ, Alena – VESELÝ, Jan: Od sedláka po domkáře. Vesnické obydlí Petrovicka a Nechvalicka v 17. až 19. století s důrazem na roubené stavby. 1. 7.–31. 10. 2022, Vysoký Chlumec.


2021

FOUD, Karel – KAREL, Tomáš – PLEŠMÍD, Stanislav: Roubený dům na Plzeňsku. 15. 11. 2021–31. 3. 2022, Plzeň.

 

B – odborná kniha

2023

AUBRECHTOVÁ, Alena et al. 2023: Lidový klasicismus na Plzeňsku. Plzeň: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-85035-61-2.

POCHMANNOVÁ, Jana – STRÁNSKÁ VAŘEKOVÁ, Zuzana – SVOBODOVÁ, Jitka 2023: Pod Králickým Sněžníkem. Vybrané kapitoly z vesnického stavitelství. Pardubice: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87626-12-2.

RAZÍM, Vladislav 2023: Opevnění měst středověké Evropy. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88339-16-8.

VÁCHA, Zdeněk et al. 2023: Farní kostel svatého Martina v Tlumačově. Kroměříž: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87231-61-6.


2022

KOLÁŘ, František et al. 2022: Jak se bydlelo ve městě. Kritický katalog výstavy. Ostrava: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88240-32-7.

KOLÁŘ, František et al. 2022: Život uvnitř města. Typologie zástavby a kultura bydlení v městských historických jádrech moravskoslezského pomezí. Ostrava: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88240-33-4. 

RAZÍM, Vladislav 2022: Středověká opevnění českých měst 1. Výklad. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88339-12-0.

SEIFERTOVÁ RACKOVÁ, Eliška – SLAVÍK, Jiří 2022: Nejstarší měšťanské domy východních Čech. Josefov: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88226-35-2. 

VESELÝ, Jan (ed.) 2022: Od sedláka po domkáře. Vesnické obydlí Petrovicka a Nechvalicka v 17. až 19. století s důrazem na roubené stavby. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88339-3-7. 


2021

FOUD, Karel – KAREL, Tomáš – PLEŠMÍD, Stanislav 2021: Roubený dům na Plzeňsku. Plzeň: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-85035-57-5.

VRLA, Radim – JANIŠ, Dalibor et al. 2021: Hrad Křídlo. Historie, stavební vývoj a archeologie zříceniny šlechtického sídla v Hostýnských vrších.  Kroměříž: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87231-59-3. 


2020

RAZÍM, Vladislav 2020: Středověká opevnění českých měst 2. Katalog Čechy. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88339-03-8.


2019

RAZÍM, Vladislav 2019: Středověká opevnění českých měst 3. Katalog Morav a Slezsko. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88339-03-8. 

 

C – kapitola v odborné knize

2021

LAVIČKA, Roman 2021: Kostel narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci na českomoravském pomezí. Místo bohoslužeb, posledního odpočinku a věčné paměti v pozdním středověku. In: Z. Míchalová (ed.), Epitaf rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci. Pardubice: Univerzita Pardubice, 7–34. ISBN 978-80-7560-402-6.


2019

KOUDELOVÁ, Jana 2019: Obživa pasekářů na Valašsku ve světle pramenů stabilního katastru. In: Valašsko – historie a kultura II. Obživa. Ostrava: Národní památkový ústav, 86–102. ISBN 978-80-7599-103-4.

RAZÍM, Vladislav 2019: Věž hradu Rýzmburku (Oseku) a otázky její obytné funkce. In: Na hradech a tvrzích. Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. Praha: NLN, 177–189. ISBN 978-80-7422-682-3.

ROSOVÁ, Romana 2019: Odraz sociálních a životních podmínek v architektuře beskydských kostelů. In: Valašsko – historie a kultura II. Obživa. Ostrava: Národní památkový ústav, 464–482. ISBN 978-80-7599-103-4.

VRLA, Radim 2019: Hrad Střílky. Příspěvek k poznání zanikající památky. In: Na hradech a tvrzích. Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. Praha: NLN, 159–267. ISBN 978-80-7422-682-3.

 

D – stať ve sborníku

2023

KANIOVÁ, Petra – KOLÁŘ, František – PRIX, Dalibor 2023: Gotický klášter minoritů v Krnově. Novější zjištění. In: Krnovsko. Proměny regionálních identit od středověku po současnost. Opava: Slezská univerzita, 19–51. ISBN 978-80-7510-564-6.