Co bylo v roce 2017

8. 4.
Zámecké jaro ve znamení hudby, tance a jarního tvoření

Jaro na zámku Veltrusy je každoročně akcí především tvořivou. Letos se vyrábělo v dílnách severozápadního křídla: papírové drobnosti, látkové věnečky, skládané květiny, vajíčka zdobená voskovou technikou. Tvoření dekorací ze živých květin zaujalo děti i dospělé a také pomlázky si kromě kluků pletly i holčičky! Ani na venkovním tržišti nebyla o zábavu nouze, některé stánky nabízely dílny (v obležení byla například dílna „sladká“, cukrovinková) a také řadu řemeslných výrobků, své umění předvedl třeba kovář nebo flašinetář. Ukázku živých zvířat doplnila disciplína králičí hop, kterou si mohly děti zhlédnout, případně si i vyzkoušet králíka vodit.

Pražský dívčí sbor zazpíval jarní písně ze svého repertoáru a děti z mělnického souboru Jarošáček předvedly před zámkem lidové tance za doprovodu dětského orchestru Muzička. Pak se spolu s dalšími vydaly k Bílému mostku vhodit do vody Moranu a tím definitivně ukončit vládu paní Zimy. Cestou se opakovaly říkačky, které k tradici patří, a na závěr si děti vykoledovaly u „panímám“ koláčky. 

31. 3. - 1. 4.
Noc s Andersenem

V letošním roce nás při Noci s Andersenem navštívili hrdinové komiksového časopisu Čtyřlístek. Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulýn měli pro děti připravené malé divadýlko. S dětmi jsme si společně četli, hráli hry a přespali jsme na zámku a nocováníjsme zakončili společnou snídaní. Ani dospělí se však nenudili. Pro ně byl připraven program v kavárně Důlek, kde se mohli při vínu, pivě či kávě zaposlouchat do předčítání Terezy Boučkové.

11. 3.
Den s Mírou

Akce při níž jsme oslavili všechny Miroslavi, Míry a Mirky malým dárkem ve formě sníženého vstupného na výstavu "Váhy, míry, závaží na zámku vám ukáží". K akci se připojila i Zámecká restaurace a kavárna Důlek s nabídkou "Jez s Mírou" a "Pij s Mírou".