Za krásami zámeckého parku Veltrusy – přes šest mostů Mlýnského potoka

Rozsáhlý krajinářský park, který se rozkládá kolem zámku, přímo vybízí k procházkám. Pokud zvolíte tuto středně dlouhou trasu, objevíte jeho skrytá místa, kde budete s největší pravděpodobností jediným návštěvníkem právě vy. Cestu podél Mlýnské strouhy vám zpestří řada mostků a několik parkových pavilonů.

Středně dlouhý okruh začíná u hlavní vstupní brány s kavárnou, kde se můžete na začátku své procházky posilnit. Po cestě od brány minete daňčí oboru, Charlottinu kapličku, oranžerii a sochu sv. Jana Nepomuckého.

Dojdete k zámku, odkud můžete pokračovat Osovou alejí, uhnout v její půli a přes Vosoušský most se dostat na Okružní alej. Než se na ni však napojíte, zkuste kousek za Vosoušským mostem zapátrat po pěšince do lesa a třeba uprostřed něj najdete některého z římských bohů.

Na závěr se vydejte po Platanové louce a přes několik dalších mostků, které svými barvami a rozličným tvaroslovím doplňují okolní krajinu. Dorazíte na konec trasy, kde na vás čeká Dórský chrám a nad Mlýnským potokem Chrám obránců vlasti a přátel zahrad a venkova.

 

Krajinářský park, tedy park, který se svým pojetím přibližuje volné krajině, nechal vybudovat třetí majitel zámku, Jan Rudolf Chotek. První úpravy byly dokončeny v roce 1790 a park tak patří k pěti nejstarším u nás. Se svojí rozlohou 298 hektarů je v Čechách tím největším. Krajinářský park se postupem času proměnil v okrasný statek. Ten kombinuje hospodářské prvky s těmi estetickými. Vedle sebe tak uvidíte romantické pavilony a užitková pole či pastviny. Od roku 1802 se ve zdejší oboře chová také daněk skvrnitý.

Park je volně přístupný od úsvitu do soumraku.